85. godišnjica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta

16. kongres Hrvatskog društva
za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata


10. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju

  Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

  s velikim zadovoljstvom vas pozivamo na 16. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i 10. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju HLZ-a koji će se održati u Zagrebu, 6. i 7. prosinca 2024. godine.

  Tom prigodom bit će svečano obilježena 85. godišnjice Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljena 15. prosinca 1939. na Šalati kao jedna od prvih kliničkih ustanova za maksilofacijalnu kirurgiju u ovom dijelu Europe, Klinika neprekidno nastavlja s radom i nakon preseljenja u KB Dubrava 1995. godine. Od osnutka pa do danas, Klinika je jedinstvena zdravstvena ustanova u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te vodeća specijalistička ustanova za područje maksilofacijalne i oralne kirurgije u Republici Hrvatskoj.

  Vjerujemo da ćete tijekom trajanja kongresa imati prilike za stjecanjem stručnih znanja i razmjenom iskustava, ali i za ugodnim druženjem i boljim upoznavanjem s kolegama iz Hrvatske i inozemstva.

  Veselimo se vašem dolasku!

  Predsjednici Kongresa
  Ivica Lukšić / Irina Filipović Zore

  Esteemed colleagues and dear friends,

  It is a great honour and pleasure to invite you to participate in the 16th Congress of the Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery and the 10th Congress of the Croatian Society of Oral Surgery of the Croatian Medical Association that is to take place in Zagreb on December 6 and 7, 2024.

  On this occasion, we will also celebrate the 85th anniversary of the Department of Maxillofacial and Oral Surgery of the University of Zagreb School of Medicine and School of Dental Medicine, Dubrava University Hospital, Zagreb. It was founded on December 15, 1939 as an integral part of the University of Zagreb School of Medicine as one of the first clinics for maxillofacial surgery in this part of Europe, and it has been continuously working even after its move to the Dubrava University Hospital in 1995. Since its foundation, it has been a unique medical institution in the City of Zagreb and Zagreb County, as well as a leading specialist institution for maxillofacial and oral surgery in Croatia.

  We believe that this event will be a good opportunity to acquire new knowledge, exchange experiences and meet colleagues from Croatia and abroad.

  We look forward to seeing you,

  Congress Chairmen
  Ivica Lukšić / Irina Filipović Zore

  Mjesto održavanja / Congress venue
  Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb
  Dubrava University Hospital, 6 Gojko Susak Avenue, Zagreb

   

  Datum / Date
  6.-7. 12. 2024.

   

  Važni datumi / Important dates

  • Krajnji datum prijave sažetaka: 30. rujna 2024. / Abstract submission deadline: September 30, 2024
  • Krajnji datum ranije registracije: 31. listopada 2024. / Early registration deadline: October 31, 2024

  Organizatori kongresa / Congress Organisers

  • Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ-a
   Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery of CMA
  • Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju HLZ-a
   Croatian Society of Oral Surgery of CMA
  • Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
   Department of Maxillofacial and Oral Surgery, Dubrava University Hospital, Zagreb

  Organizacijski odbor / Organising Committee

   

  Ivica Lukšić / Irina Filipović Zore / Tomica Bagatin / Margita Belušić / Davor Brajdić / Igor Čvrljević /
  Emil Dediol / Saša Ercegović / Koraljka Hat / Martin Jurlina / Vlatko Kopić / Mia Lorencin Bulić /
  Slaven Lupi Ferandin / Matija Mamić / Željko Orihovac / Berislav Perić / Marko Tarle / Vesna Živko

   

  Znanstveni odbor / Scientific Committee

   

  Ehab Hanna / Nicholas Kalavrezos / Andrej Kansky / Predrag Knežević / Darko Macan / Ksenija Rener- Sitar

   

  Pokrovitelj / Held under the auspices of

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
   Croatian Ministry of Science and Education
  • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
   Croatian Ministry of Health

  Upute za prijavu sažetaka / Guidelines for abstract writing and submission

  Sažetak mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažeci neće biti lektorirani te odgovornost za jezičnu primjerenost preuzimaju autori. Tekst sažetka piše se u MS Word programu i može sadržavati maksimalno 300 riječi (bez naslova, imena autora i pripadajućih institucija). Potrebno koristiti razmak 1, slova tipa Times New Roman i veličinu slova 12 te ne podebljavati naslov, imena autora niti tekst sažetka. Naslov se piše tiskanim slovima. U novi red upisati prezime i inicijale imena svih autora. Podcrtati ime autora koji će prezentirati rad. U novi red upisati punu adresu institucije u kojoj je rad izrađen. Ukoliko su autori iz različitih ustanova, pripadnost ustanovi je potrebno označiti brojevima. U novi red navesti adresu e-pošte autora koji će biti izlagač. Tekst sažetka treba započeti pisati u novom redu. Sažeci trebaju biti strukturirani i sadržavati navedene dijelove: Introduction, Materials and methods, Results, Conclusions. Sažeci ne smiju biti prethodno objavljeni. Sažetke molimo poslati isključivo putem online obrasca do 30. rujna 2024. Organizatori će do 15. listopada 2024. obavijestiti autore o prihvaćanju sažetaka.
  Prihvaćeni sažeci bit će dostupni u elektroničkom obliku kao kongresni materijal i objavljeni u časopisu Acta Stomatologica Croatica.

  Abstracts must be written in English. The authors are responsible for the linguistic accuracy since abstracts won’t be language edited. They should be written in MS Word format and shouldn’t exceed 300 words (excluding titles and names of authors and their institutions). The line spacing should be single, the font Times New Roman, size 12, and the title, authors names or text shouldnt’t be bold. The abstract title should be written in capital letters. The next line should contain the surnames and first name initials of all the authors, with the presenter’s name underlined. The following line should contain the full name of the institution where the paper was created. If the authors belong to different institutions, their affiliations should be indicated by numbers. The author’s e-mail address should be given on the next line. The abstract itself should begin on the following line. Abstracts should be structured and contain the following sections: Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusions. Abstracts must be previously unpublished. Abstracts must be submitted by September 30, 2024 exclusively via online form. Authors will be notified regarding the acceptance of their abstracts by October 15, 2024.
  The accepted abstract will be published in electronic form and available as congress material and published in Acta Stomatologica Croatica.

  Upute za izradu e-postera / Instructions for preparing e-posters:

  • E-postere molimo izraditi na hrvatskom ili engleskom jeziku.
  • Oblik prezentacije je PPT ili PDF okomiti format, veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
  • E-poster mora sadržavati samo JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
  • Veličina fonta ne smije biti manja od 10 pt.
  • Pri vrhu postera treba navesti naslov, imena autora i koautora, instituciju i e-mail adresu.
  • Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
  • Datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora

   

  • Please prepare e-posters in Croatian or English.
  • The presentation format should be PPT or PDF in portrait orientation, and the file size must be less than 20 MB.
  • The e-poster must contain only ONE slide displaying the entire content of the poster.
  • The font size must not be smaller than 10 pt.
  • At the top of the poster, include the title, names of the author and co-authors, institution, and email address.
  • Photos should be clear and sharp.
  • Be sure to save the file under the surname of the main author.
  Prihvaćene datoteke: doc, docx, odt, pdf, Max. file size: 20 MB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Pozvani predavači / Invited speakers

  • Ehab Hanna, Medical Director Head and Neck Center, University of Texas MD Anderson Cancer Center,
   Houston, USA
  • Nicholas Kalavrezos, Lead Clinician in the Head and Neck Centre, University College London Hospital,
   Secretary General of European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery (EACMFS)
  • Andrej Kansky, Head of Department of Maxillofacial and Oral Surgery, Ljubljana University Medical Centre,
   Slovenia
  • Ksenija Rener-Sitar, Head of Department for Prosthetic Dentistry, University of Ljubljana Faculty of Medicine,
   Slovenia

  Članovi Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata,
  Members of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck
  Kotizacija do 31. listopada / Until October 31
  • Specijalisti / Attending physicians………………………………………………………………250 €
  • Specijalizanti / Residents………………………………………………………………………………150 €

  Kotizacija nakon 1. studenog / After November 1
  • Specijalisti / Attending physicians………………………………………………………………350 €
  • Specijalizanti / Residents………………………………………………………………………………200 €

  Medicinske sestre i tehničari / Nurses and medical technicians
  Kotizacija do 31. listopada / Until October 31 ……………………………………………150 €
  Kotizacija nakon 1. studenog / After November 1……………………………………..200 €

  Ostali sudionici / Other participants
  Kotizacija do 31. listopada / Until October 31
  • Specijalisti / Attending physician………………………………………………………………..300 €
  • Specijalizanti / Residents………………………………………………………………………………200 €
  Kotizacija nakon 1. studenog / After November 1
  • Specijalisti / Attending physicians………………………………………………………………400 €
  • Specijalizanti / Residents………………………………………………………………………………250 €

  Osobe u pratnji / Accompanying persons
  Kotizacija do 31. listopada / Until October 31 ………………………………………………60 €
  Kotizacija nakon 1. studenog / After November 1………………………………………..80 €

  Studenti i umirovljenici / Students and retirees
  Besplatno / Free

  Kotizacija uključuje / Registration fee includes

  • Sve kongresne aktivnosti / All congress activities
  • Knjigu sažetaka u elektroničkom obliku i tiskani kongresni materijal s kongresnom torbom /
   Abstract book (electronic form) and printed congress material in the congress bag
  • Potvrdnicu o sudjelovanju / Certificate of attendance
  • Potvrdnicu s vrednovanjem pripadajuće stručne komore /
   Certificate of validation from appertaining professional chamber
  • Prijam dobrodošlice / Congress reception
  • Osvježenja i ručak za vrijeme stanki / Refreshments and lunch during breaks
  • Kongresnu večeru / Congress dinner
  • Kotizacija za osobe u pratnji uključuje / Accompanying person fee includes
  • Prijam dobrodošlice / Congres reception
  • Kongresnu večeru / Congress dinner

  Companies interested in advertising their products in the congress exhibition and in the congress material, Final Program and Book of Abstracts, should contact the Congress agency Vivid Original.

  Technical organization

  Applications for participation, reservation of accommodation, payment of registration fees and accommodation, information for exhibitors, advertisers and sponsors, technical organization:

  Congress agency

  Vivid Original logo

  VIVID ORIGINAL d.o.o.

  Nazad

  Korištenjem ove web stranice slažete se s našom politikom kolačića.